JO SHAKHS RAMZAN KI AAMAD KI KHUSHI KARE AOR US KE JANE PER DUKH KARE US KE LIYE JANNAT HE.