help?

muhje america jana hai visa ki complete guidance chaiyaa aur sponsorship kaisa miley ghaya aur america mein mba kerna ki fees kitni hai?