mere pass hp 2480 ka pronter+scanner+copy hai.lekin mera aik masla hai ke proner us ka theek kaam karta hai..lekin us ke scanner ka aage mere pass icon aata tha.lekin ab us ka icon nahi aata.jis ke zariye main ko us istamaal kar sakoon.main control panel main bhi gya hon lekin.scaner and cameras main bhi gya hun lekin us ka icon wahan par bhi nahien aa raha.main us ko istamaal karna chahta hon.pleaae solve my problem.