"ATAL"NASIr ali

Che Malang Dar Pase Woma Tata Yaad She?

Lewane Ba Garzedama Tata Yaad She?

Sa Pa Na Zrra Ba De Ro Ro Rata Owey,

Lass Me Pregda Kor Ta Zama Tata Yaad She?

Ta Ba Stargey Rala Stargo K Krrey Khakhe,

Za Ba Somra Sharmedama Tata Yaad She?

Maziger K Lewane Da Bam La Sara,

Pa Gulab Che De Wishtama Tata Yaad She?

Za "ATAL " Ba Sa Pa Toro Toro Shpo K,

Sta Deedan Pasey Ratlama Tata Yaad She.

*"pir milenge"*
*"Chalty chalty"*