main kemtee han per bayfida, kahin suk darya day purl wangoon,
betha tur tur dihdan baghaan doo kehn khanb khutray bulbul wangoon,
satye kawar nall bhaka mekoon kehen ojri saij day phol wangoon
main shakir anpay malik koon haan yad mamoli bhul wangoon